Beelden van vroeger voor vandaag: een collectie van liturgische en devotionele kunst.


brief aan ouders
Brief aan ouders

Tekst op de afbeelding

Nijmegen, 6 Juli 1934

   M.

   Uw zoontje brengt 's morgens een boterham mee naar school. Daar is niets tegen. Hedenmorgen at hij onder 't speelkwartiertje z'n boterham op en toen zag ik dat er vleesch op was. Waarschijlijk heeft U er niet aan gedacht dat 't vandaag Vrijdag is of is het op vooschrift van den dokter?
Hoogachtend
Br. Gerulfus